davexmarot saits
tu tqven gindat rom am saitma iarsebos dgeshi 1 xel mainc unda unda daachirot qvevit mocemul links winaswar did malobas gixdit davachirot aq da aq
mtavari gverdi

Duck hunt